element grafiki tła
 
NowościKorpus Wsparcia Seniorów

W ramach akcji #WspierajSeniora uruchomiona została ogólnopolska infolinia 22 505 11 11. Na infolinii konsultant zbierze od Państwa informacje o potrzebach, które zostaną przekazane do OPS - skontaktuje się z Państwem pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce, który ustali szczegółowy zakres i formę pomocy. Jeśli ktoś z Mieszkańców Kobyłki miałby problem z połączeniem się z infolinią, może bezpośrednio kontaktować się z naszym kobyłkowskim OPS pod nr tel. 22 763 42 72.
Uruchomiona została także strona wspierajseniora.pl, gdzie osoby chcące wesprzeć osoby starsze mogą w formularzu uzupełnić swoje dane. Dane trafią do konkretnych ośrodków pomocy w miejscu zamieszkania wolontariusza.

Świadczenia dla uczniów - Stypendium szkolne 2020/2021

Wymagane dokumenty

Uczeń rozpoczyna lub kontynuuje naukę? Pamiętaj, że może otrzymać pomoc finansową na wydatki szkolne, jeśli:

 • uczeń mieszka w Kobyłce
 • dochód rodziny ucznia nie jest większy niż 528 zł netto na osobę.

Jeśli jesteś:

 • rodzicem lub opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia;
 • pełnoletnim uczniem i nie ukończyłeś 24 lat;
 • słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych i nie ukończyłeś 24 lat;
 • dyrektorem szkoły, ośrodka.

wypełnij wniosek o stypendium, który możesz pobrać  w OPS w Kobyłce lub ze strony internetowej www.opskobylka.pl . Zwróć uwagę, aby w oświadczeniu pod odpowiedzialnością karną  wypisać wszystkie wysokości i źródła dochodów, dokładnie opisz sytuację dochodową rodziny.
Nie zapomnij podpisać wniosku wraz z załącznikami.
Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu - z miesiąca złożenia wniosku.

Do wniosku dołącz:

 • zaświadczenie ze szkoły dziecka
 • w przypadku zatrudnienia:
  zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • w przypadku utraty dochodu:
  dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 • w przypadku otrzymywania alimentów:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
 • w przypadku nie alimentacji:
  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
 • w przypadku pobierania renty/emerytury:
  decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;
 • w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:
  zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek możesz złożyć w terminie od  1 września  do  15 września w Ośrodku Pomocy Społecznej w kobyłce w godzinach pracy Ośrodka.

Po spełnieniu wszystkich kryteriów, otrzymasz decyzję.
Świadczenie otrzymasz zgodnie ze sposobem wypłaty, który wskazałeś przy składaniu wniosku.

 


  
Od 1 września2020r.  w całej Polsce rozpoczął się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Publikujemy odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem. Bo nawet w Kobyłce mieszkają rolnicy objęci obowiązkiem udziału w Powszechnym Spisie Rolnym.  

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpoczął się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

 

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

 

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

 

Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) Urzędu Miasta oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

 

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc możemy uzyskać dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

 

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/

 


 

Terminy składania wniosków o Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

 

Wnioski o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 będą przyjmowane od 01.08.2020r, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca 2020r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Wnioski o powyższe świadczenie od 1 lipca 2020r. można złożyć w formie elektronicznej (internetowo poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS).


 

Terminy składania wniosków o Świadczenia Rodzinne

Wnioski o Świadczenia Rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane od 01.08.2020, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca 2020r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadzeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadzeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadzeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Wnioski o powyższe świadczenie od 1 lipca 2020r. można złożyć w formie elektronicznej (internetowo poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS).
       Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce ( Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego) informuje, że świadczenia wychowawcze (500+) przyznane jest do 31.05.2021r. i nie wymaga złożenia wniosku po raz kolejny w 2020 roku. 

 

 

Wyjątek stanowi:

–       urodzenie się kolejnego dziecka w rodzinie,

–       zmiana opiekuna prawnego/ faktycznego dziecka.Wnioski o powyższe świadczenie można złożyć również w formie elektronicznej (internetowo poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS).
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia " Dobry Start" są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020r. do 30 listopada 2020r.  a w przypadku wniosków składanych elektronicznie od 1 lipca 2020r. do 30 listopada 2020r. 

 

Wnioski o powyższe świadczenie można złożyć również w formie elektronicznej (internetowo poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS).

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje studentów.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.


 


Opieka Wytchnieniowa edycja  2020 r.

 

Miasto Kobyłka uzyskało dofinansowanie w ramach programu resortowego  "Opieka Wytchnieniowa edycja 2020 " w wys. 58 176 zł.

Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Gen. F. Żymirskiego 2.

Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:

- w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;

- innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

Program skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;

- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne w wymiarze do 240 godzin w roku 2020

Jak zgłaszać zapotrzebowanie – szczegółowe informacje pod nr tel. 22 763-42-72 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce wypełnienie Karty zapotrzebowania na wsparcie w postaci opieki wytchnieniowej – 2020  oraz Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym. Będzie miała zastosowanie w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” jest realizowany w 80% z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz w 20% ze środków własnych Miasta Kobyłka.
W ramach współpracy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce ul. Żymirskiego 2
wraz ze Studentami I roku na kierunku  praca socjalna Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie PEDAGOGIUM realizuje Projekt pt. „Zainwestuj swój czas w Rodzinę”.

 

Projekt jest dedykowany do wszystkich rodzin korzystających ze wsparcia pomocy społecznej i ma na celu:

 • Integrację rodziny i budowanie relacji rodzic-dziecko,
 • Wzmacnianie pozytywnych postaw rodzicielskich,
 • Praktyczne zastosowanie umiejętności zdobytych podczas warsztatu i treningu komunikacji

Projekt zapewnia udział rodzin w:

- warsztatach z komunikacji interpersonalnej i pracy nad emocjami przeprowadzonych z terapeutą,

- wesoły quiz dla całej rodziny.

Spotkanie odbędzie się na platformie internetowej w dniu 10 czerwca 2020 r. o godz. 17.30.  

Do projektu zapraszamy Osoby, które:

- żyją w związku małżeńskim lub nieformalnym i wychowują przynajmniej jedno dziecko,

- są objęte nadzorem asystenta rodziny lub korzystają z usług pomocy społecznej,

- posiadają dwa sprawne urządzenia z dostępem do Internetu.

Prosimy o przesłanie informacji o chęci uczestnictwa na adres projekt.czasdlarodziny@gmail.com
do dnia 1 czerwca 2020 r.

Zakwalifikowana  rodzina otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz szczegółowe  informacje
o zasadach przeprowadzenia spotkania.

Wspólne wzięcie udziału w quizie jest gwarancją świetnej zabawy, integracją rodziny i pozyskaniem fantastycznych NAGRÓD.

Serdecznie zapraszamy do udziału i wspólnej zabawy – Studenci I roku Pedagogium kierunek Praca Socjalna.Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o świadczenia z nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc skierowana jest do tych osób, które z powodu epidemii straciły możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez placówki rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

https://granty.pl/407726/  

Organizacja pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce w dniach od 26.03.2020r do odwołania

Drodzy Mieszkańcy,

20 marca 2020 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki ogłosił w Polsce stan epidemii w związku z zagrożeniem COVID-19 (koronawirusem).

W tym szczególnym okresie pracę pracowników Ośrodka regulują opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej instrukcje procedowania dla pracowników socjalnych przy przyznawaniu świadczeń osobom w sytuacji zagrożenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz wytyczne Wojewody Mazowieckiego.

Uprzejmie prosimy o całkowite zaniechanie wizyt  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobyłce i załatwianie wyłącznie najpilniejszych i koniecznych spraw poprzez kontakt telefoniczny, za pośrednictwem ePUAPu (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) lub mailowo.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na osoby starsze i niesamodzielne, które mogą wymagać wsparcia. W sprawach pilnych prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka.

Dni i godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce pozostają bez zmian.

Realizacja  wypłat świadczeń jest zachowana i  odbywa się na wskazane numery kont lub przekazem pocztowym.

Kontakt mailowy do OPS: ops.kobylka@interia.pl

Sprawy różne, wsparcie seniorów, osób niesamodzielnych – 22/763-42-72

Sprawy przemocy w rodzinie, interwencji – 22/ 763-42-66

Pracownicy socjalni– 22/ 763-42-66 do 71

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i 500+ - 22/763-42-61 do 62

Psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  664-022-974


Poniżej  link do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie dot. pomocy psychologicznej 

https://wolomin.naszepcpr.pl/n,informacja-specjalistyczne-poradnictwo-psychologiczne
 

Organizacja pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce w dniach od 13.03.2020r do 25.03.2020r


Drodzy Mieszkańcy, Szanowni Państwo,

COVID-19 (koronawirus) rozprzestrzenia się w tempie błyskawicznym i zagraża również Mieszkańcom Kobyłki. W ostatnim czasie zamknięto szkoły, wiele miejsc użyteczności publicznej.

Uprzejmie prosimy o ograniczenie wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobyłce i załatwianie wyłącznie najpilniejszych i koniecznych spraw.

Pracownicy socjalni także ograniczą do minimum wizyty  u mieszkańców w terenie.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na osoby starsze i niesamodzielne, które mogą wymagać wsparcia. W sprawach pilnych prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka. 

Dni i godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce pozostają bez zmian.

Sprawy będzie można załatwiać telefonicznie, za pośrednictwem ePUAPu (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) lub mailowo.

 

Pracownicy Ośrodka są wyposażeni w  dozowniki z płynem do dezynfekcji – należy z nich obowiązkowo korzystać.

Jednocześnie prosimy, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, aby osoby obsługiwane zachowały odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę.

Przypominamy, że wnioski o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i opiekuńcze można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, a także platformy e-PUAP.

 

Kontakt mailowy do OPS: ops.kobylka@interia.pl

Sprawy różne, wsparcie seniorów, osób niesamodzielnych – 22/763-42-72

Sprawy przemocy w rodzinie, interwencji – 22/ 763-42-66

Pracownicy socjalni– 22/ 763-42-66 do 71

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i 500+ - 22/763-42-61 do 62

 

                                PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
 

 

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

PODROGRAM 2019 

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne. 

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności………   [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa ………………, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.     Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 

2.     Sposób kwalifikacji: 

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków. 

1.     Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 50 kg w tym:

1.      Artykuły warzywne i owocowe:

1.     groszek z marchewką 3,2 kg,

2.     fasola biała 3,2 kg,

3.     koncentrat pomidorowy 1,12 kg,

4.     buraczki wiórki 1,05 kg,

5.     powidła śliwkowe 1,80 kg,

6.     sok jabłkowy klarowny 4l

2.     Artykuły skrobiowe:

1.     makaron jajeczny 4,5 kg,

2.     makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg

3.     ryż biały 3 kg,

4.     kasza gryczana 1,5 kg,

5.     herbatniki maślane 0,8 kg,

3.     Artykuły mleczne:

1.     mleko UHT 7 l,

2.     ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,

4.     Artykuły mięsne:

1.     szynka drobiowa 2,7 kg,

2.     szynka wieprzowa mielona 1,8 kg,

3.     pasztet wieprzowy 0,48 kg,

4.     filet z makreli w oleju 1,53 kg,

5.     Cukier

1.     cukier biały 4 kg,

6.     Tłuszcze

1.     olej rzepakowy 4 l,

7.   Dania gotowe

1.     gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;

2.     Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

3.     Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4.     W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,3kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych

5.     W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

6.     W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

7.     Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.Informacja dot. terminów  wypłat świadczeń w roku 2020 r.
 

Stypendia dla dzieci w cięzkim stanie klinicznym
<------  szczegółowe informacje


 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2020 r.

Nabór wniosków-od 01.02.2020r. bezpośrednio do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kobyłka uzyskała dofinansowanie w ramach programu rządowego "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", adresowanego do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Działania związane z realizacją programu będzie podejmował Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce. 

W październiku 2019 roku Urząd Miasta Kobyłka we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie finansowe w ramach programu rządowego "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", adresowanego do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W ramach programu Kobyłka otrzymała wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta.

Usługa asystenta jest formą ogólnodostępnego wsparcia dla osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach czy w załatwieniu spraw urzędowych.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, limit godzin przypadających na 1 uczestnika programu wynosi nie więcej niż 30 miesięcznie. W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także usługi w ramach „Opieki wytchnieniowej”  oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. Z takich form pomocy dotychczas korzystają mieszkańcy naszego miasta.

-Linki do programu oraz materiałów do zapoznania


 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ W 2020 R

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Kobyłce, zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1843 tekst jednolity ze zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

Świadczenie usług gospodarczych i  opiekuńczych w roku 2021r.

Usługa z zakresu pomocy społecznej

Przetarg nieograniczony

powyżej 30 tys. Euro /ok.250tyś.zł./

IV kwartał

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Urszula Stankiewicz 

Zbiórka żywności w Kobyłce

 

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą wspomóc potrzebujących do uczestnictwa w Świątecznej Zbiórki Żywności! W piątek i sobotę 29 i 30 listopada 2019 r. w czterech  sklepach na terenie Kobyłki (Api ul. Załuskiego, Panorama ul. Zagańczyka, Biedronka ul. Napoleona, Lidl ul. Poniatowskiego) odbywać się będzie Świąteczna Zbiórka Żywności pod patronatem Banku Żywności. Głównym koordynatorem zbiórki jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce.

W zbiórce żywności będą brali udział wolontariusze ze Szkół Podstawowych nr 1 i nr 3. Zebrana żywność trafi do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do włączenia się w tę szlachetną akcję.
 

 

 SKŁADANIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY  NA OKRES 2020/2021

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2020r. 

Wniosek o świadczenia rodzinne złożony wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2020r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2020r.

Wniosek o świadczenia rodzinne złożony wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2020r. do dnia 31 października 2020r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2020r.

Wniosek o świadczenia rodzinne złożony wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2021r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020r.
a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną–od dnia 1 lipca 20120r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożone wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2020r., -ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2020r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożone wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2020r. do dnia 30 września 2020r.- ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2020r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożone wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2020r. do dnia 31 października 2020r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2020r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożone wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2020r. do dnia 30 listopada 2020r.,- ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia 2021r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożone wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2020r. do dnia 31 stycznia 2021r. -ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego 2021r.Wszelkie informacje pod nr tel. (22) 763-42-61, 763-42-62
DOBRY START OD LIPCA 2020r.  

Program „Dobry Start” od LIPCA 2020r.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

 • Dla kogo wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne!

 • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
 • Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 • Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobyłce ul.Ks. Marmo 20 ,Dział Świadczeń Rodzinnych w godzinach pracy OPS.

wnioski do pobrania w zakładce /dokumenty/do pobrania/  oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 • Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

źródło:
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart


Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

 

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. 

Od 1 lipca 2019 roku wniosek o świadczenie wychowawcze składamy w miejscu zamieszkania TYLKO w formie elektronicznej tj. za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Wnioski w formie papierowej można złożyć od 1 sierpnia 2019 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobyłce ( Dział Świadczeń Rodzinnych wejscie od ul. Ks. Marmo 20)   w godzinach pracy Ośrodka.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Złożenie wniosku do końca września 2019 roku gwarantuje rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca 2019 roku.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek od 1 października 2019 roku, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci tj. do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Rodzice którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dzieci tj. do 30 września 2019 roku składają wnioski w terminach jak wyżej.
Komunikat dotyczący Programu  „Aktywny samorząd” 

 finansowanego przez PFRON  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd“ w 2019 roku. Odbiorcą pomocy jest osoba, która:
 • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie   o niepełnosprawności,
 • jest zatrudnionia lub pobiera naukę lub ma potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego   w programie,
 • jest w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona,
 • posiada dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie sie za pomocą wózka inwalidzkiego o napedzie ręcznym.
  Wnioski   można składać w Biurze Obsługi PCPR w Wołominie  przy ulicy Legionów 78  lub pocztą tradycyjną do 30 sierpnia 2019r.  

Wnioski  dostępne będą na stronie: www.wolomin.naszepcpr.pl w zakładce Aktywny samorząd oraz w Biurze Obsługi  w PCPR   w Wołominie ul. Legionów 78 od dnia 1 sierpnia 2019r.    
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 22 776 44 95/96 w. 103.

Program „Opieka Wytchnieniowa”

Zapraszamy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 •  dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają:
  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Oferujemy:

 •  specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne lub terapeutyczne)
 •  wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki, logopedii lub neurologopedii

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78.

tel.: 22 776-44-95/96, wew. 104

e-mail: sekretariat@pcprwolomin.pl;

 www.wolomin.naszepcpr.plFundacja „Pomocna Ręka” realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON pt. „Asystent osoby z niepełnosprawnościami” w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. Zadaniem Asystenta Osoby Niepełnosprawnej jest pomoc w codziennych czynnościach, zmierzających do usamodzielnienia, integracji oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, edukacyjnemu lub zawodowemu. Projekt skierowany jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne i obejmuje  46 dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych z obszaru powiatów: wołomińskiego, legionowskiego i M. St. Warszawa, Łomża, powiat łomżyński, ostrołęcki i zambrowski.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia prosimy o kontakt z biurem Fundacji:                        

e-mail: fundacja_pomocna_reka@interia.pl , tel.: 22 428 40 08.    

Marki ul. Lisa Kuli 7 (bud. A) w dni robocze w godz. 8.00 – 18.00, a także w soboty w godz. 9.00-14.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !

 
Taksówka miejska dla mieszkańców

 

Rusza pilotażowy program miejskiej taksówki. Samochód Peugot 407 pozyskany w styczniu z Kancelarii Prezydenta RP będzie służył mieszkańcom Kobyłki, którzy przekroczyli 70 rok życia lub są chorzy lub niepełnosprawni.

Auto będzie kursowało w godzinach pracy Urzędu Miasta, będzie można nim dojechać do Urzędu Miasta, MOK, Ośrodka Pomocy Społecznej lub Zakładu Opieki Zdrowotnej a w uzasadnionych przypadkach w inne punkty miasta. Kurs można zamówić pod numerem telefonu 663 904 525, z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

Szczegóły korzystania z taksówki w regulaminie tutaj. 
 

 


 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

PODROGRAM2018

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne. 

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Warszawie   [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa Mazowieckiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 
 2. Sposób kwalifikacji: 
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
  1.  Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,6 kg,
   2. fasola biała 3,6 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
   6. Artykuły skrobiowe:
    1. makaron jajeczny 4,5 kg,
    2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
    3. ryż biały 3 kg,
    4. kasza gryczana 1,5 kg,
    5. herbatniki maślane 0,8 kg,
    6. Artykuły mleczne:
     1. mleko UHT 7 l,
     2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
     3. Artykuły mięsne:
      1. szynka drobiowa 3 kg,
      2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
      3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
      4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
      5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
      6. Cukier
       1. cukier biały 4 kg,
       2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
       3. Tłuszcze
        1. olej rzepakowy 4 l,

7.  Dania gotowe

 1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;
 2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
 3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
 5. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

 Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].


 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ W 2019 R

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Kobyłce, zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1986 tekst jednolity), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

Świadczenie usług gospodarczych i  opiekuńczych w roku 2020r.

Usługa z zakresu pomocy społecznej

Przetarg nieograniczony

powyżej 30 tys. Euro /ok.250tyś.zł./

IV kwartał

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Urszula Stankiewicz


Informacja dot. wypłat świadczeń w roku 2019 r. Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. zmieniają się godziny pracy  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce.

 

Ośrodek będzie czynny w następujących godzinach:
poniedziałek 8:00 – 17:00
wtorek          8:00 – 16:00
                         środa    8:00 – 16:00- dzień wewnętrzny
czwartek      8:00 – 16:00
piątek           8:00 – 15:00

 

 


 

Zmiana kryterium dochodowego w pomocy społecznej

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej –  701 zł (wzrost o  11%)
 • dla osoby w rodzinie – 528 zł (wzrost o  3%)

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

 • maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 645 zł (wzrost o  7%),
 • maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

kwota minimalna– do wysokości 647 zł (wzrost o 7 %),

            kwota maksymalna– do wysokości 1 376 zł (wzrost o  3%),

 • kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 763 zł (wzrost o 2%),
 • kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł (wzrost o 7%).


Wykaz spraw jakie można przesłać przez portal EMP@TIA

 

 
Ważna informacja
 dot. przetwarzania danych osobowych.

  

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ NA 2018 R

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Kobyłce, zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i gospodarczych

Usługa z zakresu pomocy społecznej

Przetarg nieograniczony

powyżej 30 tys. euro

IV kwartał

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Urszula Stankiewicz


 
 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

PODROGRAM2017

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne. 

 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności   [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa mazowieckiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
 2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
  1. groszek z marchewką 4 kg,
  2. fasola biała 4 kg,
  3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
  4. buraczki wiórki 1,05 kg,
  5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
  6. makaron jajeczny 4,5 kg,      
  7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
  8. ryż biały 4 kg,
  9. kasza gryczana 2 kg,
  10. herbatniki maślane 0,6 kg,
  11. mleko UHT 7 l,
  12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
  13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
  14. szynka drobiowa 3 kg,
  15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
  18. cukier biały 4 kg,
  19. olej rzepakowy 4 l;   
 3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 


 

Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

 

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

 

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna - OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL]. 

 


Poniżej znajduje się link do strony naktórej znajduje się film informacyjny 
o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

PO PŻ - film informacyjny

  
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ NA 2017 R

 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Kobyłce, zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
( Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm. ), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i gospodarczych

Usługa z zakresu pomocy społecznej

Przetarg nieograniczony

powyżej 30 tys. euro

IV kwartał

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Urszula Stankiewicz

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

 

PODPROGRAM 2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce przekazuje pomoc żywnościową w formie PACZEK w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Nasza organizacja prowadzi dodatkowo działania mające na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej), wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Do tych działań należą: statutowym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest wszelka pomoc osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach finansowych i bytowych.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, osoby korzystające z pomocy żywnościowej będą mogły również skorzystać z działań realizowanych przez Bank Żywności SOS w Warszawie i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

 

 

 

 
 

                       

               

   INFORMACJA DOTYCZACA DODATKU ENERGETYCZNEGO                        REALIZACJA PROJEKTU-"DĄŻĄC DO AKTYWNOŚCI" w  2014 r.
                                          Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie
 Realizacja Projektu " Dążąc do aktywności"

 


 Użytkownicy Online: 1 element grafii tła